• Iran

  Cambridge English Language Assessment بخشی از University of Cambridge است. ما با ارزش ترین مجموعه از مدارک را برای زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی در جهان طراحی و تدوین می کنیم.

  هر سال بیش از 4 میلیون نفر در بیش از 130 کشور جهان در آزمونهای Cambridge English شرکت می کنند. در سراسر جهان بیش از 13000 دانشگاه، کارفرما، وزارتخانه دولتی و سازمانهای دیگر از آزمونها و مدارک ما به عنوان معیار ارزیابی توانایی افراد در زبان انگلیسی استفاده می کنند.

  آزمونهای Cambridge Englishحاصل تلاش بزرگترین تیم تحقیقاتی اختصاصی در بین تیم‌های برگزارکنندگان آزمونهای زبان انگلیسی است.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمونها و خدمات ما، لطفا به سایت جهانی ما مراجعه کنید یا با مشاور Cambridge English Language Assessment در منطقه خود تماس بگیرید:

  Cambridge English Language Assessment
  PO. B. 112,213, Dubai,
  امارات متحده عربی

  تلفن: 00971 4 294 9989
  فاکس: 00971 4 294 9956
  ایمیل: info@cambridgeesol-me.ae