Náhrada poškozených certifikátů

Pokud vám byl doručen poškozený certifikát, máte nárok na vystavení duplikátu za těchto podmínek:

  • Původní certifikát je navrácen zpět do Cambridge English.
  • Je zaplacen příslušný poplatek. Tato služba bude zdarma, pokud je žádost o vydání duplikátu podána do šesti měsíců od vystavení certifikátu Cambridge English.
  • Žádost o vydání duplikátu je podána do pěti let od vystavení certifikátu. Po uplynutí této lhůty může kandidát požádat pouze o prohlášení o certifikaci.

Náhrada ztracených certifikátů

Pokud se certifikát ztratí na cestě mezi zkouškovým centrem a kandidátem, vydá Cambridge English duplikát za předpokladu, že:

  • příslušné zkouškové centrum podá písemnou žádost o náhradní certifikát do 12 měsíců od vystavení certifikátu
  • zkouškové centrum vynaložilo úsilí dohledat certifikát prostřednictvím poštovního systému
  • uplynulo více než šest měsíců od odeslání certifikátu z Cambridge do daného zkouškového centra.

Náhradní certifikát můžeme poskytnout pouze do 12 měsíců od odeslání původního certifikátu. Po uplynutí této lhůty může kandidát požádat pouze o prohlášení o certifikaci.

Kandidáti, kteří svůj certifikát ztratili, mohou požádat pouze o prohlášení o certifikaci, náhradní certifikát jim vystaven nebude. Prohlášení o certifikaci lze vystavit pouze pro certifikáty, které byly vydané v roce 1991 a dále.

Poznámka: náhradní certifikáty a prohlášení o certifikaci mohou být vystaveny pouze na jméno, které kandidát nesl v době, kdy mu byl certifikát udělen.

Služba ověřování výsledků

Kandidáti, kteří ztratili certifikát a potřebují doložit výsledky u zkoušky před imigračním nebo jiným vládním úřadem, vzdělávací institucí nebo zaměstnavatelem, mají možnost sdílet své výsledky prostřednictvím on-line služby ověřování výsledků (anglicky). Tato služba platí pouze pro certifikáty od roku 2005, je poskytována bezplatně a instituce se musí do systému zaregistrovat.

K přihlášení do služby Ověřování výsledků použijte své identifikační a unikátní číslo. Obě čísla jsou uvedena v Potvrzení o přihlášce ke zkoušce, které jste obdrželi od zkouškového centra. Pokud svá čísla nevíte, kontaktujte zkouškové centrum, ve kterém jste se ke zkoušce zaregistrovali. 

Stáhněte si brožurku o Službě ověřování výsledků.

Žádost o prohlášení o certifikaci

Prohlášení o certifikaci je dokument uznávaný univerzitami a jinými institucemi jako doklad ověření výsledku u zkoušky. O jeho vydání může požádat kandidát nebo centrum, ve kterém se kandidát registroval ke zkoušce. Pokud o prohlášení o certifikaci žádá třetí strana, musí přiložit písemný souhlas kandidáta. Prohlášení o certifikaci mohou být odeslána buď přímo kandidátovi, nebo jakékoli veřejné instituci. 

Přijímáme platby kreditními kartami (Visa nebo Mastercard) a kartami Maestro, nepřijímáme však platby kartami American Express nebo Diners Club. Na žádosti prosím vyplňte všechny povinné informace. Na základě vyplněné žádosti vám bude automaticky vypočtena celková částka. Jakmile váš formulář obdržíme a ověříme, přijde vám potvrzovací email s unikátním sledovacím číslem. Pokud provádíte platbu kartou, přijdou vám informace o platbě do emailu.

Platba kartou

Pro žádost a platbu kartou, vyplňte prosím následující formulář.

Formulář žádosti o prohlášení o certifikaci (platba kartou)

Instrukce (v angličtině) k podání žádosti o prohlášení o certifikaci (platba kartou).

Platba na fakturu (pouze pro zkoušková centra) nebo šekem

Instrukce (v angličtině) k podání žádosti o prohlášení o certifikaci (platba na fakturu nebo šekem).

Pokud nám potřebujete zaslat více dokumentů nebo si přejete platit šekem, prosím použijte následující adresu:  

Cambridge English
Exams Processing (Past Records)
The Triangle Building
Shaftesbury Road
Cambridge
United Kingdom
CB2 8EA
Royaume-Uni

Pro další informace použijte následující formulář.

V případě, že máte další dotazy spojené s žádostí o vydání prohlášení o certifikaci, kontaktujte prosím Past Records tým pastrecords@cambridgeenglish.org.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte náš tým a získejte další informace ohledně zkoušek.

Kontaktujte nás