Research and Validation banner

Nasze egzaminy, jako wiodące w dziedzinie oceny umiejętności językowych, są specjalnie opracowywane tak, aby były sprawiedliwe w stosunku do wszystkich zdających niezależnie od wieku, płci, narodowości, języka ojczystego oraz kulturowego i etnicznego pochodzenia. Jakość i sprawiedliwe traktowanie wszystkich zdających leżą w sercu wszystkich naszych działań:

  • Zasadność – stopień, w jakim oceny egzaminów mogą być uważane za prawdziwe odzwierciedlenie umiejętności.
  • Solidność – stopień, w jakim wyniki testów są jednolite i dokładne, a zatem godne zaufania.
  • Wpływ – pozytywny wpływ testów na kandydatów i pozostałych użytkowników oraz na całe społeczeństwo.
  • Praktyczność – stopień, w jakim test jest wykonalny z uwagi na dostępność środków.
  • Jakość to zasadność, solidność, wpływ i praktyczność.

Aby zapewnić zarówno jakość, jak i sprawiedliwość, musimy dokładnie mierzyć skuteczność naszych testów i porównywać je z najnowszymi trendami w dziedzinie oceny umiejętności językowych. Obydwa aspekty wymagają szeroko zakrojonych badań.

Jakość jest rygorystycznie monitorowana we wszystkich aspektach procesu egzaminacyjnego; jednostka Research and Validation Group współpracuje ściśle z Assessment and Operations Group nad opracowywaniem testów, tworzeniem, administracją, oceną i przetwarzaniem wyników, oraz przeglądem i oceną egzaminów.

Dowiedz się więcej (po angielsku)