Výsledky zkoušky jsou tady! Studenti, učitelé i rodiče jsou v napětí očekávání výsledků. Na následujících řádcích se dozvíte:

  • jak si stáhnout výsledky studentů
  • jak náhlednout do statistik úspěšnosti
  • jak funguje systém ověřování výsledků online pro univerzity a firmy

Stažení výsledků

Výsledky studentů si můžete stáhnout prostřednictvím Preparation Centre Online Results Service. Pokud máte potíže s přihlášením, kontaktujte vaše zkouškové centrum.


Zveřejňování výsledků

První výsledky jsou zveřejněny nejprve online a to formou tzv. Statement of Results, což je krátká zpráva v podobě pdf dokumentu, ve kterém je popsáno, jak studenti uspěli v jednotlivých částech zkoušky. Statement of Results je generován všem kandidátům bez ohledu na to, zda ve zkoušce uspěli anebo ne. Úspěšní kandidáti navíc dostanou Cambridge Certificate, který je zasílán poštou do zkouškového centra.

Online výsledky, tj. Statements of Results jsou k dispozici zhruba 4-6 týdnů od data vykonání zkoušky (papírová zkouška) a 2-3 týdny od data vykonání zkoušky (na počítači). Většina výsledků je generována najednou, pouze speciální případy trvají déle.

Papírové výsledky, tj. Cambridge Certificates jsou k dispozici zhruba 6-8 týdnů od data vykonání zkoušky. 

Kandidáti můžou své výsledky vidět rychle v systému Online Results Service. Studenti se zaregistrují pomocí ID čísla (ID Number) a tajného čísla (Secret Number) napsaném na potvrzení o registraci (Confirmation of Entry), které jim zaslalo zkouškové centrum před zkouškou. Jakmile jsou výsledky dostupné, dostanou automatické upozornění na email.


Jak si mohou výsledky studentů ověřit další organizace (univerzity, zaměstnavatelé)?

Aby se zamezilo někdy nadměrnému papírování, mají třetí strany možnost ověřit si výsledky studentů online prostřednictvím Results Verification Service. Jedná se o snadný, rychlý a bezpečený systém ověřování výsledků zkoušek Cambridge English.

Organizace se nejprve musí do systému zaregistrovat. Do dvou dnů obdrží email, kterým se potvrdí jejich registrace v systému. Existují 2 způsoby, jak si následně ověří výsledky studenta:

  1. Organizace si dohledá kandidáta v systému pomocí čísla na kandidátově Statement of Results. Takto je možné si stáhnout výsledky celé skupiny studentů, u kterých je známo číslo Statement of Results.
  2. Kandidát ve svém systému ověřování výsledků (Candidate Results Website) klikne na možnost sdílet výsledky s vybranou organizací. 

Výsledky zkoušky Cambridge English - jak jim porozumět?

Od roku 2015 používá Cambridge Assessment English nový způsob, jak hodnotí výsledky zkoušky. Nově se používá stupnice hodnocení výsledků Cambridge English Scale. Stupnice hodnocení výsledků umožňuje detailnější vyhodnocení jazykové úrovně a je plně v souladu s mezinárodní klasifickací jazykových úrovní (SERR).  

Více informací o tom, jak porozumět výsledkům zkoušek


NOVINKA – skupinové statistiky úspěšnosti

V systému Preparation centre Online Results Service máte přístup ke statistikám úspěšnosti vašeho Přípravného centra. Získáte informace o tom, jak vaši studenti uspěli v jednotlivých částech testu, jaké známky dostali, jakého skóre na Cambridge English Scale dosáhli apod. Vaše škola získá konkrétní data a možnost srovnání s národními i mezinárodními statistikami úspěšnosti. Výsledky si můžete vytisknout a sdílet s rodiči nebo na webu školy. Statistiky jsou dostupné pro všechny jazykové úrovně od Pre A1 Starters po C2 Proficiency, včetně business zkoušek. 

Stáhnout návod ke statistikám úspěšnosti


Statistiky o známkách

Grade statistics jsou procentuálním průměrem známek dané zkoušky v jednotlivých zemích a regionech. 

Podívejte se, jak si vedou jednotlivé země ve zkouškách Cambridge English!


DALŠÍ KROK – Zjistěte více informací o slavnostním předávání certifikátů